Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιλογή επαγγέλματος είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται στην τύχη. Αν συμβεί αυτό είναι πολύ πιθανό να έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του ατόμου σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Για να φτάσει κανείς στο σημείο να πάρει ορθολογικές αποφάσεις για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα θα πρέπει πρώτα να στρέψει την προσοχή του στον εαυτό του. Στη διερεύνηση, δηλαδή, της προσωπικότητας του, της αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης του, των κλίσεων του, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του. Επιπλέον, χρειάζεται να μάθει να αναγνωρίζει, να αποδέχεται και να διαχειρίζεται τα «τρωτά» σημεία του και τους περιορισμούς του.

Η περίοδος της εφηβείας κατά την οποία τα άτομα καλούνται να επιλέξουν επάγγελμα είναι συνήθως μια περίοδος δύσκολη που συνοδεύεται από ραγδαίες αλλαγές σε διάφορα επίπεδα. Τα ενδιαφέροντα των εφήβων, οι απόψεις τους και οι επιλογές τους τείνουν να αναδιαμορφώνονται διαρκώς. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω της πίεσης των συνομηλίκων, είτε λόγω της μίμησης των γονέων ή των ατόμων που θαυμάζουν, είτε λόγω των προσδοκιών των γονέων τους. Συχνά όλα αυτά μαζί τους αποπροσανατολίζουν από το τι θέλουν οι ίδιοι να κάνουν ή καταλήγουν να αξιολογούν λανθασμένα τις δυνατότητές τους.

Γονείς και εκπαιδευτικοί χρειάζεται να ενθαρρύνουν τους εφήβους, πριν πάρουν αποφάσεις, να μιλήσουν στους καθηγητές επαγγελματικού προσανατολισμού για να ενημερωθούν για όλο το φάσμα των επαγγελμάτων και για τους διάφορους κλάδους σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού ή να τους παροτρύνουν να πάνε σε ειδικά σεμινάρια.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό, καθώς η υλοποίηση των επαγγελματικών αποφάσεων του ατόμου προϋποθέτει κάποιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δραστηριότητες. Άλλωστε, κάθε απόφαση εκπαιδευτικής κατεύθυνσης του ατόμου έχει επαγγελματικές προεκτάσεις. Μέσα στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού εμπεριέχεται και η ενημέρωση για τα επαγγέλματα και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Flyer_A5_Yellow-Final-b

Flyer_A5_Yellow-Final-b2

Συντροφικές Σχέσεις – Η Φυλακή της Αγάπης

Η απειλή του τρίτου ενυπάρχει όταν αγαπάμε. Ακόμη και ο πιο ελεγχόμενος …

Τρίτη Ηλικία – Συμβουλές για να Γερνάτε Επιτυχώς…

Δεν πρέπει οι άνθρωποι να περιμένουν να γεράσουν για να ανακαλύψουν …

Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων

Βιωματικό Εργαστήριο για τη Διαχείριση του Άγχους των Εξετάσεων - …