Πληροφορίες Διεξαγωγής

Πληροφορίες Διεξαγωγής του Εργαστηρίου

Κόστος Συμμετοχής

250€ για έναν γονέα
440€ για ζευγάρια
(συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό* και ο ΦΠΑ)

(*) Το βιβλίο  "Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα" και το τετράδιο ασκήσεων

Διάρκεια

Το εργαστήριο διαρκεί συνήθως συνολικά 30 ώρες και διεξάγεται σε 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις ή 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, αναλόγως με τα άτομα που απαρτίζουν την κάθε ομάδα.
Θα πραγματοποιούνται τρεις κύκλοι το χρόνο (που αρχίζουν Οκτώβριο, Ιανουάριο και Απρίλιο) και είναι απογευματινοί 19:00-22:00.

Τρεις ετήσιοι κύκλοι με έναρξη:

  • Αρχές Οκτωβρίου
  • Μέσα Ιανουαρίου
  • Μέσα Απριλίου

Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα λαμβάνουν χώρα σε μικρές ομάδες γονέων και αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εγχειρίδιο ασκήσεων, εναλλαγή ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται πλήρες ενημερωτικό υλικό, που περιλαμβάνει το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα», το αντίστοιχο Εγχειρίδιο ασκήσεων, ένα αντίγραφο των Πιστεύω του Dr. Gordon. Με το πέρας των εργαστηρίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό συμμετοχής.

Πληροφορίες

+30 6946383612

Τα Χαρακτηριστικά μιας Σχέσης Βοήθειας

Μπορώ να υπάρχω με τέτοιο τρόπο ώστε να προσλαμβάνομαι από τους άλλους …

Συντροφικές Σχέσεις – Η Φυλακή της Αγάπης

Η απειλή του τρίτου ενυπάρχει όταν αγαπάμε. Ακόμη και ο πιο ελεγχόμενος …

Τρίτη Ηλικία – Συμβουλές για να Γερνάτε Επιτυχώς…

Δεν πρέπει οι άνθρωποι να περιμένουν να γεράσουν για να ανακαλύψουν …